Cenník

Naše ohodnotenie sme navrhli tak, aby si klient mohol vybrať. Rozhodni sa, akou formou nás chceš odmeňovať, a vyber si z troch nami ponúkaných variantov. Koľko do seba investuješ?

Oblast služby Služba Standard Professional VIP
Výška ročného predplatného bez DPH 120 EUR 2 400 EUR 4 800 EUR
Automobily
Automobily Nákup / predaj auta 4 % z kúpnej / predajnej ceny automobilu 4 % z kúpnej / predajnej ceny automobilu
20 % z prerokovanej zľavy
Správa vozového parku 600 EUR/rok za každé jednotlivé vozidlo
Sprostredkovaním operatívneho lízingu výška mesačnej splátky
Sprostredkovanie povinného ručenia 10 % z dojednanej ceny
Dane a právo
Dane a právo Daňové priznanie DPFO / DPPO
zaisťované výhradne prostredníctvom externých daňových poradcov, min. plnenie 12O EUR
2 % zo základu dane do 48 000 EUR alebo 2 % zo základu dane do 48 000 EUR alebo 2 % zo základu dane do 48 000 EUR alebo
1 % zo základu dane do 48 000 EUR a vyššia 1 % zo základu dane do 48 000 EUR a vyššia 1 % zo základu dane do 48 000 EUR a vyššia
Právne poradenstvo
zaisťované výhradne prostredníctvom externých advokátov (týka sa čerpanie zvýhodnených podmienok partnera)
Investície a budúcnosť
Investície a budúcnosť Investície 30 % z ročného výnosu každej investície 20 % z ročného výnosu každej investície 10 % z ročného výnosu každej investície
Osobné spoločnosť - založenie 1 800 EUR jednorazový poplatok 1 400 EUR jednorazový poplatok 1 000 EUR jednorazový poplatok
Osobné spoločnosť - správa 180 EUR/mesiac 180 EUR/mesiac
Marketing & PR
Marketing & PR Revízia mediálnych výstupov 20 EUR za revíziu jedného rozhovoru / článku
Sociálne siete - správa 200 EUR/mesiac
Tvorba webov a prezentácií
týka sa čerpanie za zvýhodnených podmienok u našich partnerov
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti Nákup / predaj nehnuteľnosti
nezahŕňa prípadný poplatok realitnej kancelárii, min. plnenie je 1 000 EUR
3,5 % z kúpnej / predajnej ceny nehnuteľnosti 3,5 % z kúpnej / predajnej ceny nehnuteľnosti 3,5 % z kúpnej / predajnej ceny nehnuteľnosti
Prenájom nehnuteľnosti výšky mesačného nájomného polovica výšky mesačného nájomného
Rekonštrukcia nehnuteľnosti
min. plnenie 600 EUR
10 % z celkovej hodnoty rekonštrukcie 10 % z celkovej hodnoty rekonštrukcie 10 % z celkovej hodnoty rekonštrukcie
Správa nehnuteľnosti 15 %/mesiac z výšky mesačného nájomného 5 %/mesiac z výšky mesačného nájomného
Šport, regenerácia a zdravie
Šport, regenerácia a zdravie Fyzioterapia
týka sa čerpanie za zvýhodnených podmienok u našich partnerov
Regeneračné pomôcky
týka sa čerpanie za zvýhodnených podmienok u našich partnerov
10 % z hodnoty rozdielu oproti trhovej cene 10 % z hodnoty rozdielu oproti trhovej cene
Športové oblečenie
týka sa čerpanie za zvýhodnených podmienok u našich partnerov
20 % z hodnoty rozdielu oproti trhovej cene
Kopačky
týka sa čerpanie za zvýhodnených podmienok u našich partnerov
10 % z hodnoty rozdielu oproti trhovej cene
Výživové doplnky
týka sa čerpanie za zvýhodnených podmienok u našich partnerov
Sponzoring 10 % 5 %
Voľný čas a ďalšie aktivity
Voľný čas a ďalšie aktivity Dovolenka
týka sa čerpanie za zvýhodnených podmienok u našich partnerov
10 % z ceny zájazdu, minimum 200 EUR/ zájazd 5 % z ceny zájazdu, minimum 200 EUR/ zájazd
Kaderníctvo
týka sa čerpanie za zvýhodnených podmienok u našich partnerov
Postele a matrace
týka sa čerpanie za zvýhodnených podmienok u našich partnerov
Reštaurácie
týka sa čerpanie za zvýhodnených podmienok u našich partnerov
Šperky a hodinky
týka sa čerpanie za zvýhodnených podmienok u našich partnerov
Ubytovanie
týka sa čerpanie za zvýhodnených podmienok u našich partnerov